back to top

Tomo, 19+, Vietnamese, strong love for piercing, film cameras, geourous photos, old movies, books, rock musics, sweets and Vietnamese foods. Feel free to check me out on other social media sites to learn more about me, below. Thank you for visiting by and loving my blog

NETWORKS
7 Things I Wish Parents Would Stop Teaching Their Children:

goddess-river:

  1. That nudity is inherently sexual
  2. That people should be judged for their personal decisions
  3. That yelling solves problems
  4. That they are too young to be talking about the things they’re already starting to ask questions about
  5. That age correlates to importance
  6. That interacting with someone of the opposite sex is inherently romantic
  7. That the default for someone is straight and cisgender
gau-cuoi-tit-mat:

Phụ nữ vốn dĩ vẫn là phái yếu, dù có cố gắng mạnh mẽ ra sao thì đến cuối cùng, khi khép màn đêm, họ vẫn cảm thấy yếu mềm trong chính những cảm xúc của mình. Vì vậy đàn ông à, nếu anh không bên cạnh là bờ vai, là điểm tựa cho họ, thì cũng đừng bao giờ  là viên đá u sầu, gieo cho họ đau thương nước mắt và thù hận. Họ cần và đáng được yêu hơn hơn tất cả mọi thứ trên trái đất này.

incrediyeol:

As we get older, the more messed up this world gets.

Mỗi ngày đều có một chiếc máy bay gặp nạn
Mỗi ngày đều có cảnh loài người ly tán
Mỗi ngày đều có một đất nước đổ nát
Đến một ngày, địa cầu tan hoang.
Đó là cách thế giới vận hành, không thể trách ai.

Hoon Yoon @Facebook.

Thế giới này điên cmnr.

chloerayne:

you know when you really want something you can’t afford and u have it open in a tab and eventually you have to close that tab and it’s like saying goodbye 

(Source: princessblogonoke)

REBLOG IF YOU WOULD LIKE SOME ANONS IN YOUR INBOX

(Source: captain-mantas)